CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

  
THỜI GIAN NỘI DUNG

Ngày 04 tháng 3 năm 2022

07:30 - 08:00

Đón đại biểu tại Cổng Khoa Nông Nghiệp

08:00 - 17:00

Đại biểu tham dự chuyến khảo sát đất mô tả 2 phẫu diện điển hình ở ĐBSCL

=> Ban Tổ chức sẽ tổ chức và thu phí cho chuyến khảo sát riêng tùy theo số lượng cụ thể người đăng ký tham gia chuyến khảo sát (số lượng đăng ký tối thiểu 40 người)

18:00

Tiệc tối

Ngày 05 tháng 3 năm 2022

07:30 - 08:00

Đón tiếp đại biểu và đăng ký tham dự

08:00 - 08:20

Chào mừng, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội nghị

08:20 - 08:40

Khai mạc Hội nghị

- Ban Giám Hiệu trường Đại học Cần Thơ

- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

08:40 - 9:00

 Tặng hoa tri ân nhà tài trợ

PHIÊN TOÀN THỂ

09:00 - 09:20

Báo cáo 1:

09:20 - 09:40

Báo cáo 2:

09:40 -  10:00

Báo cáo 3:

10:00 – 10:30

Thảo luận chung

10:30 - 11:00

Chụp hình lưu niệm, giải lao và tham quan triển lãm poster

TIỂU BAN 1

11:00 – 12:00

Báo cáo 1:

Báo cáo 2:

Báo cáo 3:

TIỂU BAN 2:

11:00 – 12:00

Báo cáo 1:

Báo cáo 2:

Báo cáo 3:

TIỂU BAN 3:

11:00 – 12:00

Báo cáo 1:

Báo cáo 2:

Báo cáo 3:

TIỂU BAN 4:

11:00 – 12:00

Báo cáo 1:

Báo cáo 2:

Báo cáo 3:

TIỂU BAN 5:  

11:00– 12:00

Báo cáo 1:

Báo cáo 2:

Báo cáo 3:

12:00

Bế mạc Hội nghị và ăn trưa

14:00– 18:00

Hướng dẫn tham quan một số điểm du lịch tại TP. Cần Thơ

 

Thông báo

Chuyên ngành đào tạo "Quản lý đất và công nghệ phân bón"

Chuyên ngành đào tạo "Nông nghiệp công nghệ cao"

Số lượt truy cập

021560
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
25
116
539
21560

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"Hội nghị toàn quốc chuyên ngành Khoa học đất dành cho sinh viên và học viên sau đại học"

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nsscs@ctu.edu.vn