TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT
***

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI TÓM TẮT ĐĂNG TRONG KỶ YẾU

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

DÀNH CHO SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

 
1. Quy định chung cách viết bài tóm tắt:

* Lưu ý: Tác giả chính nên ghi rõ nguyện vọng trong tóm tắt là đăng ký báo cáo thuyết trình hay trình bày poster.

- Tóm tắt dạng file Word được trình bày bằng tiếng Việt, tối đa trong 1 trang A4.

- Cấu trúc của tóm tắt bao gồm các phần: giới thiệu, mục tiêu, phương pháp, kết quả và kết luận/nhận xét.

- Dòng đầu tiên của tóm tắt lùi vào 1 tab

- Canh đều, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.15.


2. Một số quy định cụ thể về các phần của bài tóm tắt được trình bày như sau:

a. Tên bài tóm tắt:

- Tên bài tóm tắt được trình bày bằng tiếng Việt, được viết in hoa toàn bộ (ngoại trừ tên khoa học), canh giữa, với cỡ (size) chữ: 14, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.0.

Ví dụ:

ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH LÚA-DƯA HẤU ĐẾN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA ĐẠM, LÂN TRONG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN NỀN ĐẤT PHÈN
TẠI TỈNH HẬU GIANG

b. Tên tác giả và địa chỉ:

- Viết đầy đủ họ và tên.

- Sử dụng superscript sau tên của mỗi tác giả để chú thích địa chỉ cơ quan làm việc tương ứng với số thứ tự.

- Ghi chú người chịu trách nhiệm chính bằng dấu (*) và cung cấp địa chỉ email.

- Canh trái, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.15.

- In nghiêng các chú thích địa chỉ cơ quan làm việc


Ví dụ:
Lê Hồng Việt1, Vũ Văn Long2, Thị Tú Linh3, Đỗ Bá Tân4 và Châu Minh Khôi4*
1 Phòng Nông nghiệp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
2 Khoa Tài nguyên-Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang
3 Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang
4 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

*Người chịu trách nhiệm bài viết: Châu Minh Khôi (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

c. Từ khóa của bài tóm tắt:

- Số lượng không quá 6 từ.

- Sắp xếp theo thứ tự alphabelt.

- Chữ “Từ khóa” in đậm

- In nghiêng, canh trái, cỡ (size) chữ: 13, kiểu chữ (Font): Times New Roman và khoảng cách dòng (line spacing): 1.0.

Ví dụ:

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, đất mặn, đất phèn, xâm nhập mặn

 

3. Thời hạn đăng ký tham dự và nộp bài tóm tắt cho Hội nghị: đến hết ngày 31/12/2021 (đường link đăng ký tham dự và hướng dẫn nộp bài tóm tắt)

Bài tóm tắt định dạng file Word gởi tham gia Hội nghị sẽ được duyệt bởi Ban chuyên môn và sẽ được thông báo kết quả với tác giả về thể thức trình bày tại Hội nghị (báo cáo thuyết trình hay trình bày poster). Các tóm tắt được chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội nghị (có đăng ký số ISBN).

Dựa trên nội dung và chất lượng bài tóm tắt, Hội nghị sẽ liên hệ tác giả/nhóm tác giả (qua email) về việc chuẩn bị và nộp bài toàn văn. Các bài toàn văn sẽ được đăng ký xuất bản trong số đặc biệt dành cho Hội nghị (sau hội nghị) trên Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam (ISSN 2525-2216) với quy định viết bài và quy trình thẩm định theo hướng dẫn của tạp chí Khoa học Đất (xem chi tiết cách thức viết bài toàn văn tạp chí Khoa học Đất).

4. Thời hạn nộp bài toàn văn cho Hội nghị: đến hết ngày 31/01/2022.

 

 

Thông báo

Chuyên ngành đào tạo "Quản lý đất và công nghệ phân bón"

Chuyên ngành đào tạo "Nông nghiệp công nghệ cao"

Số lượt truy cập

028513
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
16
147
185
28513

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"Hội nghị toàn quốc chuyên ngành Khoa học đất dành cho sinh viên và học viên sau đại học"

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: nsscs@ctu.edu.vn